รายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน

IMG_5235-5555-5555

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด เคลียร์ -คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น ” สนช.ผลักดันยุทธศาสตร์แก้ปัญหา คนกับลิง โดยมี พล.ต.อ.พงศพัด พงษ์เจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์ นายศุภากร ปทุมรัตนาธาร รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สนทนาถึง สภานิติบัญญํติแห่งชาติ เร่งผลักดันยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา คนกับลิง รายละเอียด ติดตามชมได้จากรายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมี นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา และ นางสาวศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการ เคลียร์- คัด ชัดเจนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เวลา เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053