เคาะแล้ว!! หลักเกณฑ์สอบบรรจุครูผู้ช่วยใหม่ ไม่ต้องจบครุศาสตร์ หรือไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

เคาะแล้ว!! หลักเกณฑ์สอบบรรจุครูผู้ช่วยใหม่ ไม่ต้องจบครุศาสตร์ หรือไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053