‘ธนาคารโลก’ชมไทยอำนวยความสะดวกประกอบธุรกิจ ปรับปรุงระบบเอื้อต่อการลงทุน

‘ธนาคารโลก’ชมไทยอำนวยความสะดวกประกอบธุรกิจ ปรับปรุงระบบเอื้อต่อการลงทุน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053