คืนสิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา39 ขาดส่งเงินสมทบประกันสังคม ยืนยันได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิม

คืนสิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา39 ขาดส่งเงินสมทบประกันสังคม ยืนยันได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเดิม

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053