‘สคบ.’ยืนยันไม่เคยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปข่มขู่ เรียกรับผลประโยชน์ พบแจ้งตำรวจจับกุมทันที

‘สคบ.’ยืนยันไม่เคยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปข่มขู่ เรียกรับผลประโยชน์ พบแจ้งตำรวจจับกุมทันที

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053