พล.อ.ชวลิต อดีตนายกฯ ไม่วิจารณ์ 4 ปี คสช. ขอให้คนไทยทบทวนเหตุการณ์บ้านเมืองในอดีต

พล.อ.ชวลิต อดีตนายกฯ ไม่วิจารณ์ 4 ปี คสช. ขอให้คนไทยทบทวนเหตุการณ์บ้านเมืองในอดีต

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053