เตรียมจัดกิจกรรมคืนความสุขให้คนคลอง คืนสายคลองให้คนเมือง 2 มิ.ย.นี้

เตรียมจัดกิจกรรมคืนความสุขให้คนคลอง คืนสายคลองให้คนเมือง 2 มิ.ย.นี้

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053