รายการ NBT มีคำตอบ

IMG_5927-111 IMG_5946-111

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ NBT มีคำตอบ โดยมี นางสาวอรลดา เผ่าวิลบูล เป็นพิธีกรร่วมสนทนา และไขข้อข้องใจในเรื่องของเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากไปจนถึงระดับประเทศ พร้อมทั้งให้ความรู้ไขข้อข้องใจ และข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งตอบสารพันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งตอบปัญหาต่างๆ ที่ผู้ชมประสบอยู่และ ต้องการความช่วยเหลือ และตอบสารพันปัญหาต่างๆ ที่คุณผู้ชมประสบอยู่และต้องการความช่วยเหลือ ในช่วง สินค้าดี NBT ช่วยขาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมี ไร้สารพิษ มะม่วงออแกนิคและข้าวออแกนิค จาก บริษัท ไทยออร์แกนิควิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ช่วงสนทนา นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย สนทนาในรายการถึง ความสำคัญของการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการสร้างงานและการจ้างงาน เและรายการนี้เป็นสื่อกลางที่พร้อมทั้งส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์เหล่านั้นไปยังหน่วยงานทีเกี่ยวข้องแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยสามารถแจ้งเรื่องราวต่างๆ ได้ทุกช่องทาง ทั้งทาง Facebook Live NBT ๒ HD หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่ง ๐๒ ๒๗๕๔๒๒๕ หรือ ทาง ตู้ ปณ ๑๑๑๑ และสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ ซึ่งมี นางสาวปวีณา ฟักทอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053