คณาจารย์มหาวิทยาลัย Hong Kong Shue Yan เข้าศึกษาดูงาน สทท.

IMG_3564-222 IMG_3542-111

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาดี-รังสิต โดยเจ้าหน้า ส่วนต่างๆ ทั้งส่วนผลิตรายการ ส่วนจัดและควบคุมรายการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และส่วนสื่อข่าวและรายงานข่าว ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่อาจารย์ นักศึกษา จาก ภาควิชาวารสารศาสตร์ และการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยชูอยาน ฮ่องกง ที่เดินทางมาเยี่ยมชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้การเยี่ยมชมเพราะทางมหาวิทยาลัยชูอยาน ฮ่องกง ถือว่าเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เป็นสื่อของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทสร้าวความรับรู้ข่าวสารจากภาครัฐไปสู่ประชาชนและสะท้อนความต้องการของภาคประชาชนสู่หน่วยงานของรัฐ โดยมีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่งประเทศ ทั้งนี้การเยี่ยมชมนอกจากได้แลกเปลี่ยนความรู้การทำงานด้านสื่อสารมวลชน เยี่ยมชมอุปกรณ์และระบบการผลิตรายการ ทางคณะอาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยชูอยาน ฮ่องกง ยังได้ชมเบื้องหลัง และขั้นตอนการบันทึกเทปให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อีกด้วย
ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ
Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053