สทท. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ร. ๑๐

IMG_3568-1111 IMG_3574-2222

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรากูร วันที่ ๒๘ กรกฏาคม โดยมี พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งสถานีฯ จะได้นำออกอากาศเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อพระมหากษัตริย์ต่อไป

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053