เริ่มพรุ่งนี้(15มิ.ย.61)ไทยเจ้าภาพประชุมACMECS ครั้งที่8 มุ่งร่วมมือเศรษฐกิจ 5 ประเทศลุ่มน้ำโขง

เริ่มพรุ่งนี้(15มิ.ย.61)ไทยเจ้าภาพประชุมACMECS ครั้งที่8 มุ่งร่วมมือเศรษฐกิจ 5 ประเทศลุ่มน้ำโขง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053