ยาแรง!! ดำเนินคดีผู้ปกครองปล่อยเด็กอายุต่ำกว่า15ปี เล่นพนันบอลโลก โทษสูงสุดจำคุก3เดือน ปรับ3หมื่นบาท

ยาแรง!! ดำเนินคดีผู้ปกครองปล่อยเด็กอายุต่ำกว่า15ปี เล่นพนันบอลโลก โทษสูงสุดจำคุก3เดือน ปรับ3หมื่นบาท

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053