เด็กไทย!!เข้าวงการพนันบอลตั้งแต่ ม.ต้น กว่า82% เล่นต่อเนื่อง เกือบ40%เสียการเรียน ถูกโกง มีหนี้สิน

เด็กไทย!!เข้าวงการพนันบอลตั้งแต่ ม.ต้น กว่า82% เล่นต่อเนื่อง เกือบ40%เสียการเรียน ถูกโกง มีหนี้สิน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053