ดึง100แฟรนไชส์ สร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อย นำร่องนครราชสีมา จัดหาทำเลรองรับ พร้อมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

ดึง100แฟรนไชส์ สร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อย นำร่องนครราชสีมา จัดหาทำเลรองรับ พร้อมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053