รายการ NBT มีคำตอบ Specila

IMG_3769-222

 

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๑.๕๕ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการพิเศษ NBT มีคำตอบ Special โดยมี นางสาวกัญญ์ณาณัฎฐ์ ภาธรสืบนุกูล เป็นพิธีกรร่วมสนทนา ในประเด็น เชิดชูคนดี ๘ ฮี่โร่ ช่วยเก๋งไฟลุก ” เป็น พลเมืองดี ๘ ฮี่โร่ ที่ได้ช่วยให้รอดตายจากเปลวเพลิงที่ไฟโหมลุกไหม้จากผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกค่ำ ซึ่งได้แก่ นายจักรพันธ์ จักรแก้ว นายประสิทธิ์ สราบรรณ นายอุดมเดช ประเสริฐชัยโชคดี นางสาว จิรัชยา ขอบกิ่ง นายวิจิตร สืบสาย นายวัชรินทร์ เลื่อนเป็น นายอมรเทพ มีมาก นายบวรพงษ์ พรหมบุตร ที่ได้มาเล่าถึงเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขี้น ติดตามชมรายการได้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

 

 ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ
Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053