ฝนตกหนัก ‘ชุมพร’ น้ำท่วม ถ.เอเชีย ขาล่องใต้ สี่แยกปฐมพร อ.เมือง-แยกขุนกระทิง ทั้ง4ช่องจราจร

ฝนตกหนัก ‘ชุมพร’ น้ำท่วม ถ.เอเชีย ขาล่องใต้ สี่แยกปฐมพร อ.เมือง-แยกขุนกระทิง ทั้ง4ช่องจราจร

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053