เจออีก!! ลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ ย่านสมุทรปราการ เชื่อมโยงเครือข่ายสำแดงเท็จ

เจออีก!! ลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ ย่านสมุทรปราการ เชื่อมโยงเครือข่ายสำแดงเท็จ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053