ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ มายังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

IMG_4890-111-1111 IMG_4930-111-1111

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ มายังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสุดฤทัย เลิศเกษม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ “ทู บี นัมเบอร์วัน วาไรตี้” สำหรับรายการ “ทู บี นัมเบอร์วันวาไรตี้ ” สำหรับรายการ “ทู บี นัมเบอร์วัน วาไรตี้ เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ ทู บี นัมเบอร์วัน กับสมาชิก และเพื่อสงเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่งไกลยาเสพติด โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
 ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ
Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053