เคลียร์คัด ชัดเจน 2 ก.ค.61 ตอน: แก้กฎหมายขายฝาก ลดปัญหาประชาชนที่ดินหลุดมือ

เคลียร์คัด ชัดเจน 2 ก.ค.61 ตอน: แก้กฎหมายขายฝาก ลดปัญหาประชาชนที่ดินหลุดมือ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053