รายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน

IMG_8190-1111-1111 IMG_8195-111-1111

 

 

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด เคลียร์ -คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น ” ร่าง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด” โดยมี นพ. เจต ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญํติแห่งชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ..สนทนาในรายการถึง รัฐผลักดันร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด สาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมายดัวกล่าวจะส่งผลดีต่อประชาชนและสกัดปัญหายาเพสติดได้อย่างไร ติดตามชมได้จากรายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมี นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา และ นางสาวศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการ เคลียร์- คัด ชัดเจนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เวลา เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053