ยืนยัน!! เดินหน้าภารกิจต่อ ผบ.หน่วยซีล ระบุ กำลังพลที่เสียไปจะไม่ให้สูญเปล่า

ยืนยัน!! เดินหน้าภารกิจต่อ ผบ.หน่วยซีล ระบุ กำลังพลที่เสียไปจะไม่ให้สูญเปล่า

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053