สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกระแสรับสั่งให้รับศพอดีตหน่วยซีลปฏิบัติภารกิจถ้ำหลวงไว้ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกระแสรับสั่งให้รับศพอดีตหน่วยซีลปฏิบัติภารกิจถ้ำหลวงไว้ในพระราชานุเคราะห์

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053