กู้ภัย13ชีวิตออกจากถ้ำหลวง ต่อท่ออากาศเพิ่มอากาศในถ้ำ-ระดับน้ำบริเวณโถง3 ลดลง สามารถเดินได้

กู้ภัย13ชีวิตออกจากถ้ำหลวง ต่อท่ออากาศเพิ่มอากาศในถ้ำ-ระดับน้ำบริเวณโถง3 ลดลง สามารถเดินได้

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053