รายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน

IMG_8913-333-333 IMG_8908-3333-3333

วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด เคลียร์ -คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น ” แนวทางระบบ  TCAS ปี  ๖๒ โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ  คันธมานนท.  เวลาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทไทย (ทปอ.)  สนทนาถึง ระบบที่แคสที่นำมาใช้ในปี ๒๕๖๑ เกิดปัญหาขึ้นซึ่งเป็นการนำมาใช้เป็นปีแรก  ติดตามชมได้จากรายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมี นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา และ นางสาวศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการ เคลียร์- คัด ชัดเจนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เวลา เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053