ทีมแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ดูแลทีมหมูป่าใกล้ชิด ทุกคนมีสุขภาพจิตดีและมีกำลังใจ

ทีมแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ดูแลทีมหมูป่าใกล้ชิด ทุกคนมีสุขภาพจิตดีและมีกำลังใจ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053