พม. รอตรวจสอบสถานะ”3หมูป่า″ไร้สัญชาติ หลังออกจาก รพ. ชี้ขอสัญชาติต้องเป็นไปตามเกณฑ์และมติครม.

พม. รอตรวจสอบสถานะ”3หมูป่า″ไร้สัญชาติ หลังออกจาก รพ. ชี้ขอสัญชาติต้องเป็นไปตามเกณฑ์และมติครม.

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053