อ.แม่สาย ระดมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำหลวง การขนย้ายอุปกรณ์ช่วยทีมหมูป่า บางส่วนต้องรอน้ำในถ้ำลด

อ.แม่สาย ระดมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำหลวง การขนย้ายอุปกรณ์ช่วยทีมหมูป่า บางส่วนต้องรอน้ำในถ้ำลด

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053