น้องทีมหมูป่าทุกคนถอดสายน้ำเกลือแล้ว เริ่มทำกิจวัตรได้เอง ญาติเข้าเยี่ยมที่ข้างเตียงได้ทั้ง 13 คน

น้องทีมหมูป่าทุกคนถอดสายน้ำเกลือแล้ว เริ่มทำกิจวัตรได้เอง ญาติเข้าเยี่ยมที่ข้างเตียงได้ทั้ง 13 คน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053