‘ไทย-ศรีลังกา’ ยกระดับความสัมพันธ์ หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ เร่งผลักดันเจรจาเขตการค้าเสรี

‘ไทย-ศรีลังกา’ ยกระดับความสัมพันธ์ หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ เร่งผลักดันเจรจาเขตการค้าเสรี

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053