รายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน

IMG_7137-111-111 IMG_7133-111-111

วันอังคารที่่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด เคลียร์ -คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “  ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการค้าู่อนาคต”  โดยมี ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล  ผู้อำนวยการถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  สนทนาถึงการเปลี่ยนแปลงของโบกการค้า มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา รายละเอียด ติดตามชมได้จากรายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมี นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา และ นางสาวศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการ เคลียร์- คัด ชัดเจนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เวลา เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053