ปฏิบัติการวาระแห่งโลก ‘หอจดหมายเหตุแห่งชาติ’ เตรียมบันทึกเหตุการณ์ช่วยเหลือทีมหมูป่า

ปฏิบัติการวาระแห่งโลก ‘หอจดหมายเหตุแห่งชาติ’ เตรียมบันทึกเหตุการณ์ช่วยเหลือทีมหมูป่า

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053