รัฐบาลเตรียมขอพระราชานุญาต ใช้พระลานพระราชวังดุสิต จัดเลี้ยงขอบคุณทุกภาคส่วนปฏิบัติภารกิจถ้ำหลวง

รัฐบาลเตรียมขอพระราชานุญาต  ใช้พระลานพระราชวังดุสิต จัดเลี้ยงขอบคุณทุกภาคส่วนปฏิบัติภารกิจถ้ำหลวง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053