โฟนอิน รองอธิบดีกรมชลฯ คืบหน้าซ่อมพนังกั้นน้ำ ลำน้ำยัง ร้อยเอ็ด พร้อมเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอีสาน

โฟนอิน รองอธิบดีกรมชลฯ คืบหน้าซ่อมพนังกั้นน้ำ ลำน้ำยัง ร้อยเอ็ด พร้อมเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอีสาน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053