รายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน

IMG_9650-222-222 IMG_9642-222-222

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด เคลียร์ -คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น ” ร่าง พ.ร.บ. เงินทดแทน เพิ่มประสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง ” โดยมี พลเอกศุภกร สงวนชาติศรไกร ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ )พ.ศ… สนทนาถึงความคืบหน้าการดำเนินการนำร่างพระราชบัญญัติเวินทดแทน (ฉบับที่..) พ.ศ.. เพื่อเพิ่มประสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้าง รายละเอียด ติดตามชมได้จากรายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมี นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา และ นางสาวศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการ เคลียร์- คัด ชัดเจนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เวลา เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053