รายการ แผ่นดินไทย…ใสสะอาด

IMG_7309-111-111111

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔ .๐๐ – ๑๕ .๐๐ น สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด แผ่นดินไทย…ใสสะอาด เสนอในประเด็น ” ปฏิรูปอย่างไรให้ทุจริตหมดไป” โดยมี นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สนทนาในรายการ ซึ่งมี นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการสด แผ่นดินไทย..ใสสะอาด ได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๔ .๐๐ – ๑๕ .๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053