รมต.กระทรวงศึกษาฯ บันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหาฯ

IMG_7317-2222-22222

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ( NBT)  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มมีตอพระองค์ท่าน ซึ่งในวันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี ถือเป็นวันแ่แห่งชาติด้วย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053