ถึงแล้ว!! ทีมท่อสูบน้ำซิ่ง บ้านแพ้ว ช่วยระบายน้ำ’สกลนคร’ หลังน้ำในหนองหารเพิ่มสูงขึ้น

ถึงแล้ว!! ทีมท่อสูบน้ำซิ่ง บ้านแพ้ว ช่วยระบายน้ำ’สกลนคร’ หลังน้ำในหนองหารเพิ่มสูงขึ้น

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053