สด!! ผู้ประกอบการท้ายเขื่อนแก่งกระจาน กังวลความแรงของน้ำที่ปล่อยออกมา เริ่มกัดเซาะริมตลิ่งพัง

สด!! ผู้ประกอบการท้ายเขื่อนแก่งกระจาน กังวลความแรงของน้ำที่ปล่อยออกมา เริ่มกัดเซาะริมตลิ่งพัง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053