สด!! ชาวเมืองเพชรบุรี เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ มั่นใจไม่รุนแรงเท่าปีที่แล้ว

สด!! ชาวเมืองเพชรบุรี เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ มั่นใจไม่รุนแรงเท่าปีที่แล้ว

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053