ระดับน้ำแม่กลองสูงขึ้น แต่ยังไม่กระทบพื้นที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ทุกหน่วยเตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์

ระดับน้ำแม่กลองสูงขึ้น แต่ยังไม่กระทบพื้นที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ทุกหน่วยเตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053