ฝนตกเพิ่ม น้ำโขงหนองคายสูงขึ้นอีกรอบ น้ำล้นท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเชียงอาด โพนพิสัย และบ้านดอนซูด

ฝนตกเพิ่ม น้ำโขงหนองคายสูงขึ้นอีกรอบ น้ำล้นท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเชียงอาด โพนพิสัย และบ้านดอนซูด

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053