รายการ แผ่นดินไทย…ใสสะอาด

IMG_0646-1111

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔ .๐๐ – ๑๕ .๐๐ น สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด แผ่นดินไทย…ใสสะอาด เสนอในประเด็น ” การสร้างชุมชนคุณธรรม” โดยมี คุณยุพา ทวีวัฒนกิจบวร สนทนาในรายการ ซึ่งมี นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการสด แผ่นดินไทย..ใสสะอาด ได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๔ .๐๐ – ๑๕ .๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053