สด!! น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านพุเข็มเหนือเขื่อนแก่งกระจาน ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 50 ครัวเรือน

สด!! น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านพุเข็มเหนือเขื่อนแก่งกระจาน ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 50 ครัวเรือน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053