‘ภูเก็ต’เตือนชาวเรือและเรือท่องเที่ยวระวังคลื่นสูง ติดตามสภาพอากาศใกล้ชิด เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

‘ภูเก็ต’เตือนชาวเรือและเรือท่องเที่ยวระวังคลื่นสูง ติดตามสภาพอากาศใกล้ชิด เรือเล็กงดออกจากฝั่ง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053