๑๕ ปี ไปรษณีย์ไทย

IMG_8627-222-2222

นางสาวพรพัฒนา   สิงคเสลิต  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ ผู้แทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เข้าแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ ๑๕ ปี แห่งการจัดตั้งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงินสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช  ณ อาคารภาณุรังษีไปรษณียาคาร  กรุงเทพมหานคร

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053