รายการ ใจฟ้า

IMG_0864-222-2222 IMG_0866-222-2222

วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔ .๐๐ – ๑๕ .๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุจัดรายการสด รายการใจฟ้า ในวันพุธที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เสนอในตอน ” กล้วยแขกป้านวล” หรือ ร้านอรุณรุ่งกล้วยทอด ป้านวล หรือ นางอรุณ ทองมาก อายุ ๖๐ ปี เป็นแม่ค้าที่ขายกล้วยทอดมานานถึง ๔๐ ปี ขายอยู่ที่ตลาดท่าเรือพระสมุทรเจดีย์ ติดตามชมได้จากรายการ ใจฟ้า จัดรายการโดย พระราชวิสุทธิประชานามหรือ ท่านเจ้าคุณอลงกรต และนางพรอัปสร นิลจินดา สามารถติดตามชมรายการสดใจฟ้าได้ทุกวันพุธ เวลา ๑๔ .๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053