หมอกควันไฟป่าจากเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย ยังปกคลุมทั่วเมืองยะลา เตือนสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน

หมอกควันไฟป่าจากเกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย ยังปกคลุมทั่วเมืองยะลา เตือนสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053