ไทยเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีน 24 ส.ค.นี้

ไทยเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-จีน 24 ส.ค.นี้

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053