กรมประชาสัมพันธ์ จัดแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน มุ่งหวังสร้างเยาวชนมีส่วนร่วมเป็นพลเมืองอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ จัดแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน มุ่งหวังสร้างเยาวชนมีส่วนร่วมเป็นพลเมืองอาเซียน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053