‘บึงกาฬ’น้ำโขงยังเพิ่มสูงขึ้น ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร 7พันครัวเรือนได้รับผลกระทบ

‘บึงกาฬ’น้ำโขงยังเพิ่มสูงขึ้น ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร 7พันครัวเรือนได้รับผลกระทบ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053